Monthly Archives: Tháng Bảy 2019

12 Bước lập kế hoạch Marketing Tổng thể 2020

Kế hoạch Marketing tổng thể
Trong môi trường Kinh doanhThời đại công nghệ 4.0 ngày nay, việc dựa vào các phương pháp kinh doanh cũ, đặc biệt là liên quan đến Marketing sẽ khiến bạn tụt hậu so với đối thủ cạnh tranh một cách nhanh chóng. Để tránh điều này xảy ra, Doanh nghiệp của bạn nên sử dụng tất […]